LISTA FORMULARE

Lista formularelor folosite de isoAssist

Mai jos se găsește o listă cu formularele din isoAssist.

Acestea se găsesc și pe CD-ul versiunii comerciale în format Microsoft Word Document (.DOC).

1. Domeniu de aplicare
Domeniu de aplicare


2. Referințe normative
Referințe normative


3. Termeni și definiții
Termeni și definiții


4.2.3 Controlul documentelor
Registrul de intrări
Registrul de ieșiri
Centralizatorul procedurilor SMC
Centralizatorul formularelor SMC
Centralizatorul documentelor tehnice
Registrul de evidență a deciziilor interne
Lista de difuzare a documentelor
Notă internă


4.2.4 Controlul înregistrărilor
Lista principalelor înregistrări din organizație


5.1 Angajamentul managementului
Politica în domeniul calității
Angajamentul directorului general
Obiective specifice ale calității

5.6 Analiza efectuată de management
Analiza efectuată de management
Program de îmbunătățire


6.2 Resurse umane
Registrul de evidență a personalului
Program anual de instruire
Fișa instruirii
Fișa personală
Fișa de evaluare a personalului
Tabel centralizator cu propuneri

6.3 Infrastructura
Lista echipamentelor
Fișa tehnică a echipamentului
Fișa de evidență a intervențiilor efectuate asupra echipamentului
Programul anual al activităților de mentenanță a echipamentelor
Planificarea activităților de întreținere, revizii și reparații
Lista contractelor de service

7.2 Procese referitoare la relația cu clientul
Registrul contracte
Registrul comenzi de la clienți
Registrul oferte transmise
Registrul cereri de ofertă primite
Fisa de analiză a cerințelor clienților

7.3 Proiectare și dezvoltare
Centralizator proiecte
Fișa de lansare și urmarire proiectare (FLUP)
Proces verbal de analiză CTA
Aviz de modificare

7.4 Aprovizionare
Lista furnizorilor acceptați
Chestionare de evaluare a aptitudinii calitate a furnizorilor
Evaluarea furnizorilor
Reevaluarea furnizorilor
Registru comenzi transmise către furnizori
Registru aprovizionare

7.5 Producție și furnizare de servicii
Declarații de conformitate
Registru declarațiilor de conformitate
Fișa de urmarire lucrare

7.6 Controlul DMM
Evidența dispozitivelor de măsurare și monitorizare (DMM)

8.2.1 Satisfacția clientului
Centralizator chestionare de evaluare a gradului de satisfacție a clientului
Chestionar de evaluare a gradului de satisfacție a clientului

8.2.2 Audit intern
Lista de auditori interni
Program de audituri interne
Plan de audit
Chestionar de audit
Raport de neconformitate pentru procese
Raport de observații
Raport de audit

8.2.3 Monitorizarea și măsurarea proceselor
Matricea de monitorizare a proceselor

8.3 Controlul produsului neconform
Rapoarte de neconformități și actiuni corective
Registru evidență rapoarte de neconformitate

8.5.2 Acțiune corectivă
Registru evidență reclamații
Programe de acțiuni corective

8.5.3 Acțiune preventivă
Programe de acțiuni preventive

 

NOUTĂȚI

1 Ianuarie 2007:
România a intrat în Uniunea Europeană

17 Iulie 2007:
Se lansează site-ul aplicației isoAssist

15 Decembrie 2008:
Se lansează site-ul aplicației autoMinder